Brewsters Monday Night Handicap League
Season 3 Playoffs
Round 1
July 1, 2019
Semi-Finals
July 8, 2019
Finals
July 15, 2019
(1) OSIMA
  (1) OSIMA
Bye  
  (1) OSIMA
(4) Darty Rotten Scoundrels    
  (5) Judge and Jury  
(5) Judge and Jury    
  (1) OSIMA
(3) Beers & Spears - Old Style   Champion
  (3) Beers & Spears - Old Style  
(6) Beer Nuts    
  (3) Beers & Spears - Old Style
(2) Wire, Wire, Pants on Fire  
  (2) Wire, Wire, Pants on Fire
Bye